Do nové budovy vedle výzkumného centra HiLASE se tyto dny stěhuje japonská firma Rigaku, resp. její výzkumně vývojová pobočka Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. (RITE). Rigaku vyrábí rentgenové přístroje a má po světě tři výzkumně vývojová centra. Jedno v Tokiu, druhé v Detroitu a třetí v Praze, nyní v Dolních Břežanech.

Novou administrativně technologickou budovu si nechalo postavit Arcibiskupství Pražské na svém pozemku vedle zámku. Na tuto investici lze nahlížet z několika pohledů. Pro naši firmu je motivací fungování v moderně vybavené budově v prestižní lokalitě. Pro obec je nová budova významná svým architektonickým přínosem i přítomností dalšího high-tech subjektu v Dolních Břežanech. Arcibiskupství Pražské na této stavbě ukázalo možnosti propojení církevního a vědeckého světa a synergické efekty investice ku prospěchu celého lidstva.

Čtvrtým pohledem je regionální aspekt. V několika obcích na okraji Prahy vznikla nová vědecko-výzkumná centra. Ta se sdružila do oblastní skupiny firem a institucí s názvem STAR. Firma Rigaku má zájem k tomuto vývoji aktivně přispívat nejméně v horizontu příštích deseti let.