Ve čtvrtek 6. června 2024 navštívil Dolní Břežany náměstek MZV ČR Jiří Kozák. Spolu s Helenou Schulzovou, zástupkyní ředitele Odboru ekonomicko-vědecké diplomacie MZV ČR a Tomášem Píšou, zvláštním zmocněncem pro ekonomickou diplomacii jednali s vedením Středočeského inovačního centra, laserového Centra HiLASE (Fyzikální ústav AV ČR) a vědecko-průmyslového konsorcia Brain4Industry.

Tématem diskuze byla mimo jiné koordinace a vzájemný přínos cílů ekonomické a vědecké diplomacie, zaměření zahraničních misí, příležitosti pro propojování firem a otevírání nových trhů, spolupráce při pořádání Inovačních dnů se zahraničními partnery, stávající mezinárodní partnerství a jejich význam pro region STAR a v neposlední řadě také budování české značky.

„Měl jsem možnost se seznámit s výborným pro-inovačním prostředím, které má zájem o další růst i prostřednictví internacionalizace. Spolupráce s MZV při zahraničních akcích není pro klastr novinkou, ale rádi bychom se ještě více zaměřili na cílené mise ekonomické diplomacie a prezentaci klastru zahraničním partnerům,“ shrnul postřehy z jednání náměstek Kozák.