19. – 21. června 2024 jednali zástupci vědecko-průmyslového konsorcia Brain4Industry (B4I), jehož členem je také STAR klastr, s klíčovými institucemi dánského inovačního ekosystému. Cílem mise bylo sdílet zkušenosti a prozkoumat možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání, digitalizace a regionálního rozvoje.

První den navštívili Jana De Merlier, ředitelka STAR, Andrej Chrzanowski, ředitel B4I a Ondřej Kurkin, ředitel Cardam s.r.o. dánskou výrobní akademii MADE (Manufacturing Academy of Denmark), neziskové sdružení firem, univerzit a dalších poskytovatelů znalostí, včetně výzkumných technologických organizací.

Cílem MADE je usnadnit vývoj inovativních výrobních řešení světové úrovně v dánském průmyslu, a umožnit tak Dánsku konkurovat na světové úrovni a vytvářet nová pracovní místa.

V letošním roce slaví MADE 10. výročí svého založení. Od svých počátků s 38 členy zaměřenými na projekt MADE SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research) se rozrostla na téměř 300 členů, včetně významných hráčů z výrobního průmyslu.

Přínosem jednání s MADE a inspirací pro další rozvoj STAR klastru může být silný důraz dánské mentality na vytváření komunity. Toho dosahují těsnou integrací různých aktérů s využitím jejich silných stránek. Vše podloženo jasnou a pevnou vizí, které bylo dosaženo postupnými kroky v dlouhodobém horizontu.

Druhý den se česká delegace přesunula do nejsevernějšího dánského regionu Nordjylland. S téměř 600 000 obyvateli vytváří jedinečný inovační ekosystém, mezi jehož klíčové rysy patří například převaha malých a středních podniků zejména ve zpracovatelském průmyslu.

Díky UCN (University College of Northern Denmark) se region Nordjylland může pochlubit vysoce kvalitním univerzitním a vysokoškolským vzděláváním, technickými laboratořemi a dílnami, což podporuje silný výzkum a vývoj.

Zásadní roli na utváření místního inovačního ekosystému má European Digital Innovation Hub (EDIH) AddSmart, instituce zaměřená na zvyšování produktivity průmyslových podniků prostřednictvím inteligentní výroby a digitálních technologií. EDIH AddSmart využívá jedinečných předností Nordjyllandu k podpoře regionálního rozvoje. Průsečíkem možné česko-dánské spolupráce je oblast dalšího vzdělávání, na které B4I a STAR cílí v rámci projektu B4I Academy.

Třetí den byla na programu návštěva prestižního Dánského technologického institutu (DTI). Od 90. let 20. století stojí DTI v čele aditivní výroby, především díky inovačním kapacitám v podobě špičkových laboratoří pro tisk polymerů a kovů.

Během jednání na DTI představili zástupci B4I jednotlivé členy konsorcia a podělili se o rozsáhlé zkušenosti v oblasti AM a vývoje produktů. V diskusích zdůraznili nejnovější technologické trendy a zásadní roli výzkumných organizací poskytujících služby a znalosti průmyslovým podnikům.

„Jsem ráda, že jsme mohli spolu s Andrejem Chrzanowskim a Ondřejem Kurkinem navštívit dánský inovační ekosystém, který je pro nás obrovskou inspirací. Cením si obsáhlé a přínosné diskuse k naším zkušenostem i problémům, které v mnoha ohledech sdílíme. Doufám, že v dialogu budeme pokračovat a nadále hledat možnosti spolupráce. Těším se, že v příštích měsících přivítáme dánské kolegy v Dolních Břežanech,“ shrnuje úspěšnou misi Jana De Merlier.