23. května 2024 se v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech uskutečnilo další setkání českých a izraelských firem a výzkumníků. Letošní ročník se věnoval tématu obrany a bezpečnosti na zemi, ve vzduchu i ve vesmíru. Za STAR klastr se představila vědecká centra BIOCEV, ELI Beamlines a HiLASE, vědecko-průmyslové konsorcium Brain4Industry a společnost CARDAM s.r.o. Hlavními organizátory byly STAR klastr a Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK). Akci významně podpořilo Ministerstvo obrany ČR.

Cílem letošního fóra bylo navázání obranně-průmyslové a výzkumné spolupráce mezi českými a izraelskými firmami a výzkumnými organizacemi, prezentace aktuálních technologických trendů, výzev a obchodních příležitostí v oblasti aditivních výrobních systémů, laserů a nanotechnologií.

„V roce 2018 jsme nadšeně poslouchali izraelské zkušenosti s budováním inovačního ekosystému a učili se, jak efektivně využívat výsledky výzkumu v praxi. Ve stejném roce jsme hostili přední izraelské odborníky na komercionalizaci vědy a zakládání start-upů, kteří mentorovali naše vědce. Jsem velice ráda, že dnes se setkáváme jako rovnocenní partneři a diskutujeme možnosti spolupráce s využitím špičkových technologií a vzdělaných lidí, kterými STAR disponuje,“ říká Jana De Merlier, výkonná ředitelka STAR-Research and Innovation Cluster.

Ondřej Bockay, výkonný ředitel ČISOK k tomu dodává: „Děkujeme Všem našim partnerům a spolupracovníkům, že se nám podařilo uskutečnit tuto akci. Velmi nás potěšila účast významných izraelských společností a high-tech českých firem. Je to důkaz toho, že česko-izraelská relace zůstává silná a nabízí možnosti spolupráce s vysokou přidanou hodnotou. Naše Komora bude v těchto aktivitách pokračovat i nadále a rozvíjet business možnosti v prospěch obou zemí.“

Součástí programu konference, kterou zahájila izraelská velvyslankyně v Praze paní Anna Azari, byla interaktivní expozice v podobě firemních stánků s možností vyzkoušet si hi-tech produkty. Například antidronový systém, vojenský oblek proti termovizi, výcvikový simulátor nebo speciální sklo blokující elektromagnetické signály.

3D tisk, lasery a biotechnologie ze STAR ve prospěch ochrany společnosti

Vedoucí vědeckého Centra HiLASE Tomáš Mocek prezentoval zapojení HiLASE do společného výzkumu a vývoje amerického letounu F-35 spolu se společností Lockheed Martin. Hlavním tématem a oblastí možné spolupráce s izraelskými partnery však bylo využití laserů ve vesmíru – pro dálkový průzkum, přenos energie, 3D tisk nebo odstraňovaní kosmického odpadu a cizích těles.

Biotechnologie a jejich praktické využití představil Milan Jakubek, vedoucí Laboratoře medicinální chemie v centru BIOCEV. Díky spolupráci jeho týmu s firmou Walk on Water s.r.o. byla vyvinuta hasební deka FOGA, bezpečná varianta nabízející moderní alternativu k hasicím přístrojům. Využití najde ve výrobě, gastro provozech, v laboratořích, ale také v domácnostech. Základ materiálu je tvořen 100 % bavlnou, jejíž tkanina byla vyvinuta tak, aby byla schopna maximálně absorbovat obsažené hasivo. Paralelně s ním zasahuje technologie tepelného štítu, formovaný vědci z BIOCEV, který díky stabilizovaným nanočásticím kovů zajišťuje efekt bezpečné, tepelně nepropustné vrstvy.

Za konsorcium Brain4Industry vystoupil jeho ředitel Andrej Chrzanowski. Představil zaměření konsorcia na komplexní vývoj produktů, využití aditivních technologií, digitalizace, možnosti vývoje inovativních materiálů a nejnovější zkušenosti a trendy v DEFENSE.

„Aditivní technologie nám umožňují rychle a efektivně vyvíjet a vyrábět složité komponenty, které jsou klíčové pro moderní obranný průmysl. Tyto technologie nejen umožňují zkracovat dobu vývoje, ale především umožňují výrazným způsobem zkracovat dobu dodávky potřebných servisních dílů, mění celkovou strukturu zajištění dodavatelského řetězce. Tam kde tradiční technologie selhávají, AM nabízí řešení. V současnosti do Defense oblasti a rozvoje AM technologií nejvíce investují USA, přibližně 200 mil. USD ročně, následují Čína, Německo, přičemž převládá rozvoj AM technologií zaměřených na zpracování kovových materiálů,“ uvedl Andrej Chrzanowski.

Na jeho představení navázal Ondřej Kurkin ze společnosti CARDAM s.r.o., která je součástí konsorcia B4I, a kromě případové studie představila návštěvníkům hned několik prototypů a ukázek výrobků vlastního vývoje pro sport i obranu.

Návštěvníci konference navštívili po skončení programu také inovační centrum Brain4Industry, včetně prostor TestBed s pokročilými aditivními technologiemi, a dozvěděli se více o jejich možnostech a využití v širokém spektru průmyslových odvětví.

Podrobnější informace o programu a přednáškách ZDE