STAR se představil na konferenci Místních akčních skupin Středočeského kraje

20. a 21. března 2019 proběhla v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech konference na téma Vzdělávání MAS (Místních akčních skupin) v oblasti inovativních řešení.

Chytrý venkov není pouze o technologiích, ale zejména o způsobu fungování služeb, pracovního trhu nebo třeba lokální ekonomiky. „Abychom mohli venkov označit za chytrý, tak musíme zajistit pro co nejvíce lidí přístup k novým technologiím a naučit je technologie využívat. Chytrý venkov musí umět vybalancovat sociální, ekonomickou a environmentální oblast a myslet na jeho udržitelnost. Na druhou stranu pojďme venkovu pomoci, aby se navrátil ke svým kořenům a získal zpět svoji částečně ztracenou moudrost,“ říká předseda Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje Miloslav Oliva. Vyvrcholením cyklu vzdělávacích seminářů v oblasti inovativních řešení pro místní akční skupiny Středočeského kraje byla závěrečná dvoudenní konference, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. 3. 2019 ve výzkumném laserovém centru Eli Beamlines v Dolních Břežanech – největší výzkumné infrastruktuře ve Středočeském kraji. motto: „První konference MAS Středočeského kraje k Chytrému venkovu“

Zatímco na čtyřech vzdělávacích seminářích, které konferenci předcházely, byla věnována pozornost zejména konkrétním existujícím inovativním řešením, která je možné okamžitě implementovat, a také řešením využitelných v blízké budoucnosti, tématem konference byl samotný koncept Smart City/Smart Villages, zejména role MAS jako inovačních brokerů, vlivy globálních trendů a výzev, na které musíme reagovat s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje.

Podrobné informace za 4 seminářů k chytrému venkovu a ze závěrečné konference naleznete na webu KS MAS Středočeského kraje: https://stredocesky.nsmascr.cz/

Tisková zpráva ke stažení zde: https://stredocesky.nsmascr.cz/content/uploads/sites/11/2019/04/tiskova_zprava_dolni_brezany.pdf

Prezentace z konference naleznete ke stažení zde: https://stredocesky.nsmascr.cz/aktuality/2019/vzdelavani-mas-v-oblasti-inovativnich-reseni-prezentace-ze-zaverecne-konference-v-dolnich-brezanech/

Zdroj: MAS