11. února 2020 navštívili region STAR dva významní hosté. Místopředseda senátu PČR Jiří Růžička a také bývalý předseda AV ČR, nyní senátor za Prahu 6, prof. Jiří Drahoš. Do debaty o současném školství, maturitě z matematiky nebo zahraničních zkušenostech se zapojily téměř dvě desítky zástupců výzkumných organizací, firem a obcí ze STAR.

Oba hosté mají velmi blízko k oblasti vědy a vzdělávání. Jiří Růžička působil v letech 1990 – 2018 jako ředitel úspěšného Gymnázia Jana Keplera. Prof. Drahoš nyní předsedá senátnímu Výboru pro vědu, kulturu, lidská práva a petice.

„Pokud má ředitel jasnou vizi, jakým směrem by se měla škola ubírat, a zřizovatel ho navíc plně podpoří, výsledkem je jedinečná instituce, která rozvíjí osobnost dětí po všech stránkách,“ řekl Jiří Růžička. „Přestaňme si stěžovat, že věci nejdou nebo jsou složité. V Dolních Břežanech moc dobře vědí jak na moderní vzdělávání, funguje to a navíc je to baví.“

Diskuzi pořádanou v ZŠ a MŠ Dolní Břežany zahájil Věslav Michalik, starosta obce a předseda správní rady STAR. „Vzdělávání, věda a výzkum jsou pro rozvoj našeho regionu klíčové. Kromě tříd s rozšířenou výukou přírodních a technických věd se snažíme naše žáky vést ke kreativnímu a projektovému myšlení,“ prohlásil Věslav Michalik. „Dnes jsme se shodli na tom, že odborná komunita ví, co se má udělat. A že změna probíhá v ostrovech pozitivní deviace, jako je naše škola a obec. A že nutně musíme změnit produkt pedagogických fakult,“ dodává starosta Dolních Břežan.

Ze zahraničních zkušeností se nejvíce hovořilo o Švýcarsku a Finsku jako vzorech efektivní práce se žáky a studenty. Kromě otázky duálního vzdělávání se diskutovalo také o (ne)potřebě maturity z matematiky a nutnosti nebavit se pouze o paradigmatu, ale nahlížet na tuto otázku ze širšího pohledu.

Po skončení diskuzní části programu se delegace přesunula na prohlídku nedávno otevřených, špičkové vybavených polytechnických dílen. A následně i laserového centra ELI Beamlines.

„Po delší době jsem dnes navštívil výzkumné centrum ELI Beamlines vybudované Akademií věd České republiky v Dolních Břežanech. Funguje zde nejen nejintenzivnější laserový systém na světě, ale i další unikátní přístroje, které umožňují důležité aplikace v lékařství, biomedicíně či jaderném inženýrství. Důkaz, že u nás umíme dělat opravdu špičkovou vědu, “ řekl Jiří Drahoš.

Akce STAR Guest je série debat s osobnostmi byznysu, politiky, vědy a kulturního života. V loňském roce těmito hosty byli například paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo pan Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Oba jsou zároveň členové Poradního výboru STAR.