prof. Pavel Martásek

Ředitel centra BIOCEV, absolvent 1. lékářské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a člen Učené společnosti ČR s mnohaletými zkušenostmi s výzkumem a jeho organizací ve významných výzkumných centrech ve Francii, USA a v Japonsku. Se jménem Pavla Martáska je spojeno rozsáhlé a významné vědecké dílo v oblasti biomedicíny. Jeho přínos byl zmíněn i na přednášce při udílení Nobelovy ceny za objev významu oxidu dusnatého v roce 1988. O aktuálnosti jeho výzkumných prací svědčí to, že je velmi hojně citováno (cca. 9000 citací) mezinárodní vědeckou komunitou.

„Významné objevy jsou dnes velmi často realizovány na hranicích tradičních vědeckých disciplín, jako jsou chemie a biologie. Současná biomedicína a biotechnologie jsou stále více interdisciplinární a to nejen ve snaze pochopit molekulární podstatu nemoci, ale též ve snaze diagnostikovat chorobný proces co nejdříve. Toto vše se odráží v návrzích nových léčebných postupů a přípravě nových léků. Pět hlavních vědeckých programů BIOCEV bylo koncipováno tak, aby se významně prolínaly a maximálně doplňovaly. Věřím, že vzájemná bezprostřední komunikace mezi jednotlivými vědci v rámci BIOCEV přinese významnou přidanou hodnotu nejen obyvatelům regionu STAR, ale celé společnosti.

Přál bych si, aby region STAR alespoň z části dostál svému přízvisku „středočeské Silicon Valley“ a skutečně se zde podařilo vybudovat oblast s mezinárodním renomé, kde se bude prolínat špičková věda a výzkum s aplikacemi a inovacemi v technologických firmách. Samozřejmě bude kladen velký důraz na vzdělávání v lokálních školách a výchova mladých vědců a podnikatelů. To vše by mělo přispět k rozvoji regionu, ve kterém se bude dobře žít všem.“