Místní akční skupina Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje výzvu č. 1 OP TAK k předkládání projektových záměrů v rámci SCLLD MAS Dolnobřežansko na období 2021 – 2027. Výzva je zaměřena na podporu podnikatelských záměrů v oblasti digitalizace a robotizace malých a středních podniků na území MAS Dolnobřežansko.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

A. robotizace, automatizace, digitalizace
B. modernizace webu, cloudu
C. zlepšení komunikační a identifikační infrastruktury

Výběrem jedné nebo více z uvedených aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Více o podporovaných aktivitách naleznete na webu MAS/ SCLLD 2021-2027/ Programový rámec OP TAK

  • Datum vyhlášení výzvy: 15. 4. 2024
  • Zahájení příjmu projektových záměrů: 15. 4. 2024
  • Ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 5. 2024

Více informací ZDE