Konsorcium Brain4Industry (B4I) pod vedením Fyzikálního ústavu AV ČR bylo jako jeden ze zástupců České republiky zařazeno do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Cílem center je pomoci malým a středním podnikům i státní správě s procesem digitální transformace vedoucí k celkové modernizaci ekonomiky. Díky získání této značky bude B4I moci rozšířit a cenově zpřístupnit nabídku svých služeb. STAR klastr bude mít na starost oblast vzdělávání, networkingu a komunikace.

Firmy tak získají snazší přístup ke klíčovým znalostem, softwaru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům. To jim pomůže zkvalitnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech.

„Zařazení Brain4Industry do sítě EDIH je pro nás nesmírně prestižní záležitostí a znamením toho, že i na evropské úrovni odborníci oceňují naše know-how a aktivity směřující k propojování vědy a průmyslu. Na Fyzikálním ústavu probíhá výzkum na špičkové úrovni a my jsme velmi rádi, že z jeho výsledků mohou těžit i české firmy,“ říká Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Jediný český zástupce z Akademie věd

Celkem bylo za Českou republiku vybráno pět projektů, které se stanou součástí sítě evropských center pro digitální inovace, B4I je nicméně jediným z nich, na kterém participují ústavy Akademie věd. Zbylé čtyři podpořené české projekty jsou z univerzitního a neziskového sektoru.

„Získání finanční podpory pro projekt typu EDIH je nesmírně dobrá zpráva. Fyzikální ústav, který jej vede, se dlouhodobě intenzivně věnuje spolupráci s průmyslem. Podpora Brain4Industry umožní tuto spolupráci dále zintenzivnit napříč celou AV ČR a zahrnout do ní více subjektů,“ říká Jan Řídký, místopředseda Akademie věd ČR.

Inovační centrum v Dolních Břežanech

Konsorcium Brain4Industry bylo založeno v roce 2020 jako digitální inovační hub s cílem pomoci malým a středním podnikům s digitalizací a využitím umělé inteligence ve výrobních procesech. Od toho již byl jen krok ke stavbě inovačního centra, které začalo letos růst v Dolních Břežanech. Hotové by mělo být v první polovině příštího roku.

„Díky napojení na Fyzikální ústav mohou české malé a střední podniky využít nejen znalostí našich expertů, ale také existující zázemí našich laboratoří, například pro materiálový výzkum a vývoj. Inovační centrum pro vyspělé technologie v Dolních Břežanech pak klientům nabídne možnost si námi doporučovaná řešení nejprve vyzkoušet, aby si mohli být jisti jejich funkčností a přínosem pro jejich podnikání,“ říká Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu a předseda řídícího výboru Brain4Industry, a dodává: „Firmy dostanou možnost využít sdílenou infrastrukturu v oblasti pokročilých výrobních technologií a digitalizace. Největší přidanou hodnotou budoucího pracoviště je lidský kapitál v kombinaci se špičkovou výzkumnou a vývojovou infrastrukturou. Centrum pomůže klientům s transformací směrem k vyšší produktivitě, novým výrobkům a užitné nebo přidané hodnotě díky využití digitalizace, aditivní a 3D tiskové technologie, simulace a matematického modelování.“

Brain4Industry bylo vytvořeno jako podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze zavádění digitalizace, nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů. Cílí především na malé a střední podniky. Společně jej založil Fyzikální ústav Akademie věd, Ústav termomechaniky Akademie věd, Středočeské inovační centrum, společnost Cardam Solution a vědecko-technologický klastr STAR Reserach & Innovation Cluster, který sdružuje výzkumné organizace, firmy, veřejné instituce a investory v regionu STAR (Dolní Břežany – Vestec – Zlatníky-Hodkovice).

Zdroj: Fyzikální ústav AV ČR