Společnost sídlí v Dolních Břežanech a zaměřuje se na činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentální vývoje. Naší lidé se každodenně zabývají vytvářením nových znalostí a produktů, které jsou přínosem jak pro průmyslové partnery, tak pro zástupce z řad akademie věd a univerzit.

Ing. Andrej Chrzanowski, ředitel

Ing. Andrej Chrzanowski, ředitel

V roce 2018 jsme podepsali smlouvu o spolupráci s novým ústavem ČVUT v Praze. Klíčovým úskalím našich aktivit je nedostatek kvalifikovaných a schopných vývojových pracovníků. V současnosti hledáme vývojové konstruktéry, technology a výpočtáře. Věřím, že právě úspěšná spolupráce mezi průmyslem a akademickým prostředím a s tím spojený růst pracovních příležitostí je klíčovým přínosem naší společnosti k plnění dlouhodobého cíle STAR.

Pokud se STAR bude dařit naplňovat své poslání, bude se důležitost našeho regionu prohlubovat a již tak unikátní oblast v blízkosti našeho hlavního města poroste na významu. S tím je vždy propojen i příliv investičního kapitálu a růst pracovních příležitostí. Porovnáním trendů v obdobných lokalitách v Evropě, v blízkosti velkých a univerzitních měst např. v okolí Mnichova, Barcelony, Amsterdam nebo Kodaně, lze vysledovat pozitivní synergické efekty z investic směřujících do podpory vědecko-výzkumných institucí a technologických společností. V těchto oblastech a regionech vznikají moderní a velice příjemná prostředí, ve kterých lidé vyhledávají nejen pracovní příležitosti, ale i aktivně tráví svůj volný čas se svými přáteli a rodinami.