Japonská společnost Rigaku Innovative Technologies Europe (RITE) stojí za vývojem kamery s nejvyšším rozlišením na světě, spolupracuje s předními firmami polovodičového průmyslu a její unikátní technologie se používají ve vesmírném výzkumu. Od roku 2018 má jednu z poboček také v regionu STAR.

Pro své podnikání si Rigaku vybrala těsné sousedství laserových center HiLASE a ELI Beamlines v Dolní Břežanech. Zde si vybudovala své administrativně-technologické centrum, které dnes zaměstnává 22 špičkových pracovníků. Více nám přiblíží RNDr. Mgr. Peter Oberta, Ph.D. MBA, jednatel společnosti RITE.

Proč právě Dolní Břežany?

Naše firma sídlila dlouhé roky v administrativní budově Tesla Praha. Prostory byly sice vyhovující, ale potřebovali jsme se „posunout“ do 21. století. Velkou příležitostí pro nás byla právě moderní budova hned za Prahou. To, že našimi sousedy budou špičková vědecká centra, která jsou zároveň našimi zákazníky, byl velký bonus.

Máte nějaké společné projekty s laserovými centry HiLASE a ELI Beamlines?

S oběma máme nejen společný zájem na fyzice a aplikovaném výzkumu, ale také jsou našimi zákazníky. S HiLASE jsme v minulosti měli společný projekt. Jeho cílem bylo pomocí laserových pulzů zhutnit měděný materiál a využít ho jako anodu pro rentgenové zdroje s vysokým jasem.

Můžete jmenovat i jiné partnery z ČR či zahraničí?

V České republice spolupracujeme s několika univerzitami. Buď formou společných grantů, nebo využíváme jejich zázemí. Například s CEITEC Masarykovou Univerzitou v Brně. Už druhým rokem máme také evropský grant Pathfinder v rámci programu Horizont 2020.

S evropskými partnery jako je CEA (Francouzsky ústav pro energetiku a jaderný výzkum) a Univerzitou v Hannoveru vyvíjíme rentgenový mikroskop pro biologické vzorky. Podstatou naší společnosti je výzkum a vývoj, pro který je (mezi)národní spolupráce klíčová.

V čem spatřujete výhody klastrů jako je např. STAR, ve kterém se propojují věda, výzkum a průmysl?

Jasná výhoda je ve vzájemné spolupráci, výměně znalostí a služeb. Firma má možnost nechat se inspirovat zkušenostmi partnerů a vystoupit z vlastní výrobní bubliny. Za důležité také považuji společné akce, aby o sobě členové věděli.

Na jakém produktu právě pracujete?

Vzhledem k vnitřním předpisům naší mateřské společnosti bohužel nemohu sdělit, na čem konkrétně pracujeme. Můžu ale říct, že naše výrobky slouží k vývoji nových čipů, pokročilých materiálů a také ve vývoji léků.

Jaké je tedy současné portfolio vašich produktů, které nabízíte zákazníkům?

Jedná se hlavně o rentgenové optiky a detektory. Co se týče detektorů, přibližně dekádu už vyvíjíme a vyrábíme rentgenový detektor s nejvyšším prostorovým rozlišením na světě. Jsme schopný rozeznat dvě struktury o velikosti pod 300 nanometrů. To umožňuje využít naši kameru například pro inspekci a vývoj léků. Farmaceutický výrobce je díky naší technologii schopný rozeznat rozložení farmaceuticky aktivní látky (API) v tabletce a tloušťku povlaku, který určuje, jak rychle se kapsle rozpadne a API začne účinkovat.

Jezdí k vám často japonští kolegové? Co se jim líbí v Dolních Břežanech?

Kolegové z Japonska jsou u nás pravidelně, tak dvakrát za rok. Velkou výhodou našich pracovních jednání je fakt, že naše pobočka sídlí pět metrů od Olivova pivovaru (smích).