Ve čtvrtek 27. dubna 2023 uspořádalo vědecko-průmyslové centrum Brain4Industry další odborné setkání, tentokrát na téma Efektivita výroby pomocí digitalizace, automatizace a umělé inteligence. Se zástupci malých a středních firem a výzkumných institucí ze Středočeského kraje se experti Brain4Industry sešli v pražském Magenta Experience Center.

Ve třech tematických panelech se věnovali důvodům, výhodám i chybám při zavádění digitalizace a především zkušenostem firem s využitím dat v praxi výrobního procesu, automatizace obchodních procesů nebo každodenní firemní agendy a tolik aktuálního využití umělé inteligence.

Příklady z praxe pomohly účastníkům pochopit i složitá technologická řešení. Ze zkušeností se mohli poučit, čemu se na příklad ve vlastních firmách vyhnout, pokud se rozhodnout pro pokročilé systémy, a kam se obrátit, aby podobným chybám předešli,“ uvedl k vystoupením řečníků Petr Voplakal ze Středočeského inovačního centra. „Malé a střední firmy si mohou ověřit technologie nebo získat expertní pomoc Brain4Industry zcela zdarma nebo za minimální spoluúčast na nákladech, přitom konzultace s experty dokáže ušetřit firmám i miliony korun investované do nevhodné technologie,“ doplnil jako jeden z klíčových benefitům sdružení Voplakal.  

Ondřej Kurkin, šéf technologické společnosti Cardam, která je členem konsorcia, kladl ve svém vystoupení důraz na úvodní analýzu firmy, kterou sdružení zpracovává zcela zdarma, a která ukáže připravenost podniku na budoucí práci s daty i případné překážky, které ke správné digitalizaci firmy mohou bránit. Stejně tak apeloval na důležitost digitální strategie, která nastavení jasnou cestu ke stanovenému cíli, jednotlivé fáze zavádění technologií, potřebné investice i detailní harmonogram aktivit.

Své dvacetileté zkušenosti s digitalizací ve strojírenské firmě představil Jakub Beneš, Koordinátor výstavby inovačního centra Brain4Industry a zástupce společnosti Beneš a Lát s.r.o., současně zodpovědný za výstavbu Digitálního inovačního centra v Dolních Břežanech. Mimo jiné poukázal na časté chyby spojené s digitalizací ve firmách, mylná očekávání nebo špatně definované cíle, které digitalizace nedokáže naplnit.

Roli umělé inteligence (AI) ve firmách, její možnosti na řadě konkrétních příkladů a implementací představil ředitel české společnosti DNAI, s.r.o. Pavel Wimmer, která dodává AI řešení po celém světě.

Druhá polovina setkání patřila panelové diskusi na téma: Zapojení lidí a jejich motivace v digitalizaci, automatizaci a umělé inteligenci. „Motivace nejen managementu ale všech lidí ve firmě při zavádění digitálních technologií rozpoutala živou diskuzi, která pokrčovala i mezi účastníky v neformální networkingové části. Ukázala tak jasnou potřebu o těchto tématech více hovořit a ukázat firmám cestu, jak digitalizaci ve firmě správně komunikovat,“ shrnul závěr setkání Petr Voplakal.

Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH)

Konsorcium Brain4Industry ČR bylo jako jeden ze zástupců České republiky zařazeno do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Cílem center je pomoci malým a středním podnikům i státní správě s procesem digitální transformace vedoucí k celkové modernizaci ekonomiky. Díky získání této značky bude B4I moci rozšířit a cenově zpřístupnit nabídku svých služeb.

Firmy tak získají snazší přístup ke klíčovým znalostem, softwaru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům. To jim pomůže zkvalitnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech.

Kontakt pro média:

Michaela Winklerová

PR a marketing Brain4Industry

Email: winklerova@star-cluster.cz

Tel: +420 775 168 722

www.brain4industry.cz