V neděli 12. června 2022 náhle zemřel starosta Dolních Břežan a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Věslav Michalik. Bylo mu 59 let.

Věslav Michalik byl zakladatelem, vizionářem a hybnou silou STAR: „Chtěli jsme vytvořit prostor, ve kterém lze aktivně transferovat výsledky vědy a výzkumu do reálného hi‑tech průmyslu. Myslím si, že jak v biotechnologiích a biomedicíně, tak v laserech a materiálech máme velkou příležitost pro firmy a celou ČR dostat se v těchto oblastech na špici. Vědecké ústavy ve STAR existují zatím jen chvilku, ale disponují technologiemi, které celosvětově patří k absolutní špičce. Úlohou STAR klastru nebylo usnadnit těmto institucím vznik na našem území, protože myšlenka na jeho vznik přišla až po založení vědeckých center. Vytvořili jsme ho, abychom vše zastřešili a mohli skládat mozaiku ústavů, firem a jejich okolí do nějakého společného obrazu. Tím je malé území, na kterém se dobře transferuje výzkum do praxe, koncentrují oborově podobné firmy, který je atraktivní pro investory, kde vznikají high-tech firmy kolem vědeckých týmů, kde mají firmy i lidé skvělé podmínky pro své aktivity a pro život. Roli STAR klastru vnímám jako nástavbu, která chce přispět k tomu, abychom byli úspěšní a přivedli k nám do regionu další obdobné aktivity a firmy a pomohli jim v jejich činnosti. To považuji za důležité.“

Věslav Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde v roce 1992 získal i titul kandidáta věd. Ekonomické vzdělání si doplnil na Rochester Institute of Technology v USA. Starostou Dolních Břežan byl nepřetržitě od roku 2004.

V letech 1986 až 1996 pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření, po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních institucích v různých funkcích od analytika až po člena představenstva. Od roku 2002 podnikal v oboru investiční poradenství.

V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v letech 2016 až 2017 byl radním kraje pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova. V listopadu 2020 se stal náměstkem středočeské hejtmanky pro finance, strategii a inovace.

Tímto vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast a podporu rodině a Věslavovým blízkým.