Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, fyzička a politička, členka správní rady STAR klastru. Dalším hostem diskuzního setkání s názvem „STAR Guest“ byla 3. října 2019 paní Dana Drábová. Díky svým hlubokým znalostem i osobním zkušenostem poskytla členům STAR klastru jedinečnou příležitost seznámit se s aktuální energetickou situací v ČR i ve světě.

„V dnešním světě můžeme skoro všechno, ale bez elektřiny nemůžeme skoro nic,“ prohlásila v úvodu své přednášky Dana Drábová a následně představila východiska k úvahám o budoucnosti energetiky i faktory ovlivňující osud „jádra“.

Zajímavostí byl zejména přehled vývoje spotřeby v jednotlivých oblastech energetiky včetně typů paliv. Diskuzi mezi účastníky vyvolaly také otázky přeměny hnědouhelných elektráren na spalovny a s tím související technologie kotlů i dopravy materiálů – zejména pro okolní města a obce.

Závěr setkání byl věnován cenám za energii, způsobům uchovávání versus náklady. A v neposlední řadě i boj s vlivem člověka na změny klimatu.

Prezentaci si můžete prohlédnout ZDE