Konsorcium Brain4Industry, jehož lídrem je Fyzikální ústav AV ČR, se bude jako zástupce České republiky ucházet o zařazení do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Tato centra by měla být v příštích letech hnacím motorem v procesu digitální transformace nejen malých a středních podniků, ale i veřejné správy. Brain4Industry patří mezi vítěze národního kola výzvy EDIH, které zveřejnilo tento týden Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Brain4Industry (B4I) se zaměřuje na digitalizaci malých a středních podniků a využití umělé inteligence ve výrobních procesech. Kromě toho nabízí expertizu v oblasti pokročilých výrobních technologií. Mezi hlavní oblasti specializace patří aditivní, plazmatické a laserové technologie, povrchové úpravy a strukturování, matematické simulace a výpočetní metody, topologicky optimalizované produkty, vývoj inovativních virtuálních systémů řízení, certifikovaný proces výroby a testování. V plánu je také výstavba inovačního centra s testovacím zázemím.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo vytvořit silné konsorcium, které svým klientům nabídne know-how v digitalizaci, sběru a analýze dat ve výrobním procesu včetně návrhu řešení na míru propojené s odbornými znalostmi a atraktivní testovací infrastrukturou v oblasti pokročilých výrobních technologií,“ uvedl ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza.

Unikátní zázemí na evropské úrovni

Fyzikální ústav AV ČR, jehož součástí je i laserové centrum HiLASE, disponuje velmi unikátním technologickým a vývojovým zázemím i na úrovni EU. V posledních letech významně rozvíjí spolupráci s českým průmyslem a vícekrát se tak ověřilo, že technologický rozvoj musí jít ruku v ruce s digitální transformací firem. Ta je spolu s postupnou implementací řešení na bázi umělé inteligence do výrobních procesů nutným předpokladem k modernizaci českého průmyslu a růstu produktivity malých a středních podniků.

„Chceme se zaměřit na dlouhodobou systematickou práci s klienty z řad firem. I proto jsme připravili projekt samostatné budovy Inovačního centra B4I v Dolních Břežanech, které bude sloužit zcela pro potřeby průmyslu,“ přibližuje Michael Prouza. „Máme zajištěno financování z OP PIK. V druhé polovině tohoto roku bychom rádi zahájili stavbu. Centrum nabídne kvalitní testovací zázemí, dále zde budou probíhat školení, semináře, networkingové a osvětové akce. Centrum se otevře zájemcům z řad průmyslu od roku 2023. Získání značky EDIH by nám pomohlo ještě více rozšířit a cenově zpřístupnit služby pro malé a střední podniky,“ dodává Michael Prouza.

Konsorcium B4I bylo vytvořeno na platformě dlouhodobé spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR a partnerů z výzkumné, podnikové a inovační sféry. Ve Fyzikálním ústavu se této problematice nejvíce věnují pracovníci laserového centra HiLASE a Národního centra kompetence MATCA. Dalšími členy konsorcia jsou Ústav termomechaniky AV ČR, vývojové pracoviště CARDAM, Středočeské inovační centrum a vědecko-technologický klastr STAR Reserach & Innovation Cluster, který sdružuje výzkumné organizace, firmy, veřejné instituce a investory v regionu STAR (Dolní Břežany – Vestec – Zlatníky-Hodkovice).

Zdroj: Fyzikální ústav AV ČR (Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D.)