„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

Středočeské inovační centrum oficiálně zahájilo činnost

Středočeské inovační centrum oficiálně zahájilo činnost

DOLNÍ BŘEŽANY Vhodné podmínky pro inovační podnikaní nebo podpora výzkumu a vývoje na území Středočeského kraje. Takové jsou hlavní cíle nově založeného spolku Středočeské inovační centrum (SIC), jehož vznik stvrdili podpisem hlavní představitelé zakládajících organizací. Vzor v zahraničí

„Vzorem pro založení SIC nám byla špičková zahraniční pracoviště, která úspěšně propojují aktivity mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými institucemi. Jsem rád, že se nám tímto krokem také podařilo naplnit jednu z hlavních částí krajské inovační strategie. Věřím, že díky projektu SIC dojde k podpoře ekonomiky kraje skrze nově založené podniky a k následnému vytvoření nových kvalifikovaných pracovních míst,“ prohlásil během podpisu zakládajících listin hejtman Miloš Petera.

Zakládající partneři

V rámci zakladatelského jednání SIC byly schváleny stanovy organizace a navrženi zástupci představenstva a dozorčí rady z řad akademiků a zástupců krajské samosprávy. Dalšími zakládajícími partnery jsou Fyzikální ústav a Astronomický ústav AV ČR, plus Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Partnerské instituce jsou v orgánech spolku vždy zastoupeny nejvyššími představiteli. Provoz centra včetně nákladů na připravované inovační projekty bude platit dominantně kraj, na rok 2015 to bude částka zhruba 13 milionů korun. Část aktivit by pak mohl hradit Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Spolupráce s ČVUT a Karlovou univerzitou

„Podle předpokladů a nastaveného harmonogramu dalších procesů by SIC začal reálně vyvíjet intenzivní pracovní aktivitu od letošního srpna. Jedním z prvních kroků by mělo být otevření výzvy v rámci spuštění programu Středočeské inovační vouchery. Součástí strategie je také užší spolupráce s pražským ČVUT a Univerzitou Karlovou,“ konstatoval náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Karel Horčička

Sídlo

SIC bude sídlit v Dolních Břežanech v moderních kancelářských prostorách Pivovarského domu. Tuto lokalitu si kraj vyhlédl pro koncentraci špičkových vědeckých pracovišť, jako jsou laserové centrum HiLASE a superlaser ELI Beamlines přímo v Břežanech nebo biomedicínské centrum BIOCEV v nedalekém Vestci. V sousedních Zlatníkách také na počátku roku otevřeli inovační centrum InnoCrystal, zaměřené na rozvoj biotechnologických projektů s mezinárodním potenciálem.