„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

STAR Research & Innovation se stal spolu se Středočeským inovačním centrem partnerem workshopu inovačního think-tanku Technologické agentury ČR ve Středočeském kraji

STAR Research & Innovation se stal spolu se Středočeským inovačním centrem partnerem workshopu inovačního think-tanku Technologické agentury ČR ve Středočeském kraji

Český výzkum a průmysl jsou nyní ve významné míře konfrontovány s vlivem moderních technologií, změnami a výzvami 4. průmyslové revoluce. Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) vytvořila Inovační think-tank, jehož cílem je prostřednictvím odborné debaty s představiteli veřejného a soukromého sektoru identifikovat lokální megatrendy a jejich příležitosti a dopady pro ekonomiku a společnost, využitelné zejména pro činnost TA ČR. Cílem workshopů je zhodnotit inovační potenciál jednotlivých regionů a diskutovat jeho připravenost na změny spojené se 4. průmyslovou revolucí.

24. 9. 2015 proběhlo v Dolních Břežanech v nově otevřeném sídle Středočeského inovačního centra regionální setkání zástupců z řad průmyslu, výzkumných ústavů, univerzit a municipalit. Na úvod byli účastníci seznámeni s výsledky projektu INKA – průzkum Inovační kapacity 2014+, který mapuje více než 300 významných českých firem z pohledu přístupu a potřeb v inovacích. Odpoledne následoval diskusní panel související se 4. průmyslovou revolucí a s ní spojenými vlivy na vědu, výzkum a podnikání v ČR.

VOL_5297 VOL_5346 VOL_5357