„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

mapa-region-star

Jižní okraj Prahy, Středočeský kraj, 6 km2 v ose Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec

Vize rozvoje regionu STAR

STAR je vědecko technologickým klastrem mezinárodního významu.
STAR napomáhá růstu inovačních firem prostřednictvím inkubačních a spin-off procesů, poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou, poskytováním kvalitních kancelářských a rozvojových ploch a dalších zařízení.
STAR vytváří pracovní prostředí, které stimuluje inovace a podnikání založené na znalostní ekonomice.
*
STAR stimuluje výměnu znalostí a technologií mezi svými členy, partnery, univerzitami a podniky.

Předpoklady k úspěchu

N

Přístup k vědeckým a výzkumným kapacitám, jejich přítomnost v území

N

Nabídka kvalitních služeb pro podniky a jejich zaměstnance, obecná infrastruktura

N

Podpora začínajících firem, inkubační schéma v území

N

Podpora veřejného sektoru, spolupráce s veřejnými institucemi

N

Řízený vstup firem do území, specializace, potlačení výroby

N

Přístup k financování z veřejných i privátních zdrojů

N

Silné vedení, existence koordinujícího subjektu, jednoznačná identita


Chcete být součástí regionu STAR?

Kontaktujte nás