„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

„Rada Středočeského kraje v pondělí 10. Srpna 2015 odsouhlasila uzavření spolupráce v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací s organizací STAR Research & Innovation Cluster.“

Středočeský kraj pokračuje v podpoře vědecko-technických center. Rada kraje v pondělí 10. srpna odsouhlasila uzavření spolupráce s dalšími partnery v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací. „Novým naším partnerem je společnost STAR Research & Innovation Cluster. Ta nám pomůže efektivně rozšiřovat spolupráci na poli biotechnologií, biomedicíny, materiálových věd, optiky a laserových technologií. Druhou organizací, která projevila zájem o navázání užší spolupráce na poli výzkumu a vývoje v oblasti věd o živé a neživé přírodě, v sociálních a humanitních vědách, je Akademie věd České republiky,“ popsal středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Společnost STAR Research & Innovation Cluster je původcem projektu Region STAR. Jedná se o území s rozlohou cca šest čtverečních kilometrů nacházející se v katastrálních územích obcí Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice a Vestec. V této lokalitě chce Region STAR rozvíjet vědecko-technické projekty. Již dnes tu jsou koncentrované výzkumné kapacity, jako jsou ELI, HiLase a BIOCEV, a inovační infrastruktury Innocrystal a CITT.

„V Dolních Břežanech bude působit také Středočeské inovační centrum. To jsme založili společně s Astronomickým ústavem AV ČR, Fyzikálním ústavem AV ČR a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým. Navrhovaná spolupráce ze strany Akademie věd České republiky rozšiřuje spolupráci i na další obory, které nebude zastřešovat Středočeské inovační centrum. Kraji budou k dispozici výstupy výzkumů, jež se bude snažit optimálně využívat,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička (ČSSD).

Smlouvou se obě strany zavazují například k zapojování do evropského výzkumného prostoru, využití Strukturálních fondů EU pro vědu, výzkum a vzdělávání, zajišťování infrastruktury v oblasti výzkumu a vývoje a prohlubování kulturních tradic regionu.

Kraj již dříve vyjádřil svou podporu podobným projektům. Hejtman Petera si byl v minulém týdnu prohlédnout nový vědecko-technologický park v Kralupech nad Vltavou a seznámit se s jeho plány při zahájení činnosti a možnostmi dalšího rozvoje. „Cílem mé návštěvy bylo navázat spolupráci mezi Středočeským krajem a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Spolupráci bychom mohli zpočátku rozvíjet v oborech ochrany vod, vodního a odpadového hospodaření,“ doplnil hejtman Miloš Petera a pokračoval: „dohodli jsme se, že společně posoudíme možnosti spolupráce v projektech ITI, například na využití objektu v sousedství nového kralupského technoparku.“

Technopark Kralupy zahajuje svoji činnost jako otevřené pracoviště poskytující rychlá řešení pro malé a střední podniky, chce sloužit jako prostředník mezi praxí a akademickou sférou, a to nejen v oblasti stavební chemie a materiálového výzkumu.