„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

Organismus bez buněčných elektráren? I to je možné, hlásí biologové z Přírodovědecké fakulty UK

Organismus bez buněčných elektráren? I to je možné, hlásí biologové z Přírodovědecké fakulty UK

Buněčné organely mitochondrie dávají v eukaryotických buňkách (tj. všech kromě bakteriálních) do oběhu univerzální buněčné platidlo – molekuly ATP. Bez nich, resp. bez jejich produktu, by celý složitý systém života buňky nebyl možný. Platí ale tato učebnicová pravda bezvýhradně? Práce vědců z katedry parazitologie PřF UK a BIOCEVu, zveřejněná nedávno v prestižním časopise Current Biology, ukazuje, že eukaryotický organismus bez mitochondrií existovat může.

Více se dočtete v tiskové zprávě centra BIOCEV: TZ: Organismus bez buněčných elektráren? I to je možné, hlásí biologové z Přírodovědecké fakulty UK