„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

STAR Research & Innovation Cluster, z.ú.

star-research-logo2

Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 04128371

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú. 2111601449/2700

Kontaktní osoby:

Ing. Jana De Merlier

Ředitelka

Tel.: +420 728 476 117, E-mail: demerlier@star-cluster.cz

Ing. Věslav Michalik, CSc.

Předseda Správní rady

Tel.: +420 602 352 387, E-mail: michalik@star-cluster.cz