„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

STAR partnerem 3. ročníku Dolnobřežanského vědeckého jarmarku

STAR partnerem 3. ročníku Dolnobřežanského vědeckého jarmarku

19. 5. 2015 od 14 do 17 hodin proběhlo v budově ZŠ Dolní Břežany již tradiční odpoledne plné vědy, experimentů a zábavy. Zatím co předchozí dva ročníky byly více o fyzice, letos se pozornost soustředila zejména na chemii. Hlavním partnerem se proto pro letošní rok stalo biotechnologické a biomedicinské centrum BIOCEV sídlící ve Vestci. Již tradičně se účastnila laserová centra HiLASE a ELI Beamlines vybudovaná v Dolních Břežanech.

Pětičlenný tým chemiků z centra Biocev předvedl širokou škálu chemických experimentů. V portfoliu pokusů nechyběla karamelizace cukru, který byl nafukován oxidem uhličitým a ve formě porézního sloupu vylézal z hořící směsi jako černý had. Divácky atraktivní bylo také barvení plamene nebo tzv. peklo ve zkumavce, kdy dochází k prudké exotermní reakci uhlíku s roztaveným dusičnanem draselným. Provizorní laboratoř BIOCEV byla díky světelným i kouřovým experimentům celé čtvrteční odpoledne v obležení.

Sborovnu obsadili každoroční partneři akce – vědecká centra Fyzikálního ústavu AV – HiLASE a ELI Beamlines. Návštěvníci vyzkoušeli hrátky se světlem, laserové experimenty, laboratoř ve virtuální realitě i logické hry. Děti se nadšeně účastnily soutěže „Získej 3 laserové meče a staň se LASERMANEM“. Za splnění tří úkolů získaly kartičky s postavičkami a meči, za které si pak mohly vybrat malý dárek nebo se vyfotit jako Laserman.

Již podruhé se letos akce účastnila organizace  ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky z Brna. Během odpoledne ÚdiF předvedl návštěvníkům třikrát čtyřicetiminutové strhující pódiové show věnované chemii.

Školu výborně reprezentovali žáci osmých a devátých tříd, kteří si pod vedením vyučujících Jolany Bohumské a Marie Floriánové připravili celou řadu experimentů s využitím měřícího systému PASCO. Všechny experimenty byly koncipované tak, aby si je mohli návštěvníci také vyzkoušet. Žáci zvládli krásně vysvětlit zákonitosti každého experimentu. Pro menší děti byla připravena kreativní dílna zajištěná firmou Think Creative s.r.o.