„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

„Rada Středočeského kraje v pondělí 10. Srpna 2015 odsouhlasila uzavření spolupráce v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací s organizací STAR Research & Innovation Cluster.“

Středočeský kraj pokračuje v podpoře vědecko-technických center. Rada kraje v pondělí 10. srpna odsouhlasila uzavření spolupráce s dalšími partnery v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací. „Novým naším partnerem je společnost STAR Research & Innovation Cluster....